DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-43-54

Властивості фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу

Олег Миколайович Дзюбенко

Анотація


У роботі обґрунтовано важливість фінансового потенціалу, адже він вважається ще й одним із факторів, що визначає успішність діяльності підприємства. Розглянуто властивості фінансового потенціалу з позиції функціональної спрямованості, класифікаційних ознак та принципів. Встановлено, що фінансовий потенціал охоплює сукупність об’єктів управління та різних видів господарської діяльності. Проаналізовано підходи до складу та сутності функцій фінансового потенціалу. Різносторонній склад та сутність функцій економічного потенціалу обумовлені багатовекторним підходом до сутності даного поняття. Визначено принципи фінансового потенціалу, а саме: системності, безперервності, збалансованості, прозорості, еластичності, релевантності. В статті проаналізовано різні підходи авторів до класифікації потенціалу підприємства. Виділяти ознаки класифікації досліджуваного економічного явища: в залежності від властивостей змінюватися; за часом використання; за стадіями процесу відтворення; за характером впливу на результати діяльності підприємства; за способом виявлення. Розроблено модель фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу.

Ключові слова


економічний аналіз; фінансовий потенціал; фінансовий стан підприємства; лісогосподарські підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Bova, V.A. and Hrynjuk, O.S. (2017), «Sutnist' finansovogo potencialu pidpryjemstva», Zbirnyk naukovyh prac' molodyh vchenyh fakul'tetu menedzhmentu ta marketyngu KPI im. I.Sikors'kogo «Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnja», available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102585/97661

Goncharenko, I.M. (2013), «Diagnostyka finansovogo stanu pidpryjemstv legkoi' promyslovosti jak skladovoi' finansovogo ta konkurentnogo potencialu», Elektronnyj arhiv KNUTD, available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2742

Goncharenko, M.V. (2013), Evoljucija sutnosti finansovogo potencialu rozvytku terytorij, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/03.pdf

Grygorenko, V.O. (2012), «Finansovyj potencial terytorii': teoretychni aspekty ta mehanizmy formuvannja», Ekonomichnyj forum, Vol. 1.

Gudz', Ju.F. (2015), Finansovyj potencial pererobnyh pidpryjemstv APK ta metody ocinky, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/65.pdf

Konovchenko, V.V. (2013), «Bjudzhetnyj potencial derzhavy: sutnist' ta pryncypy formuvannja», Finansovyj potencial sub’jektiv gospodarjuvannja jak chynnyk stalogo rozvytku rynkovoi' ekonomiky, materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., vid 1 ljutogo, Harkiv, pp. 275–278.

Kornijchuk, G.V. (2017), «Strukturni komponenty finansovogo potencialu agroformuvan'», Naukova periodyka Ukrai'ny, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S2_S21P03=FILA=2_S21STR=Nvuumevcg_2017_11_18

Kucher, G.V. (2014), «Finansovyj potencial jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291

Marshuk, L.M. (2016), «Pryncypy formuvannja finansovo-resursnogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk HDU, Serija Ekonomichni nauky, available at: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=56

Ovdienko, V.N. and Kotlov, V.A. (2002), Proizvodstvennyi potentsial predpriyatiya, Ekonomika, Moscow, 559 p.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, ZhDTU, Zhytomyr, 653 p.

Partyn, G.O., Zaderec'ka, R.I. and Gracijan, O.V. (2016), «Formuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva», Efektyvna ekonomika, No. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754

Prokopyshak, V.B. (2016), Metodyka formuvannja finansovogo potencialu agrarnyh pidpryjemstv, available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_2/26.pdf

Rzajev, G.I. and Zhovtivs'ka, O. V. (2014), «Finansovyj potencial pidpryjemstva ta naprjamy jogo ocinky», Visnyk ONU im I.I. Mechnykova, available at: http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=99

Sauh, I.V. (2015), «Finansovyj potencial pidpryjemstva: pryncypy ta osoblyvosti jogo formuvannja», Biznes-Inform, No. 1, available at: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2015_01_0&lang=ua&stqa=40

Sauh, I.V. (2015), «Finansovyj potencial pidpryjemstva: pryncypy ta osoblyvosti jogo formuvannja», Biznes- Inform, naukovyj zhurnal, Vol. 1 (444), pр. 258–262.

Selivanova, Yu.V. (2013), «Finansovyi potentsial kak faktor razvitiya biznesa v konkurentnoi rynochnoi srede», Vіsnik DNU, seriya B Ekonomіka і pravo, Vol. 1, pp. 149–155.

Turylo, A.M. and Bogachevs'ka, K.V. (2014), «Potencial pidpryjemstva: sutnist', klasyfikacija, vydy», BIZNES-INFORM, Vol. 2, pр. 259–263.

Fedonin, O.S., Rjepina, I.M. and Oleksjuk, O.I. (2004), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka, KNEU, Kyiv, 316 p.

Chobitok, V.I. and Astapova, O.V. (2015), «Rozrobka strategii' upravlinnja finansovym potencialom pidpryjemstv», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, available at: http://btie.kart.edu.ua/article/view/51137

Shabatura, T.S. and Lagodijenko, N.V., Metodologichne zabezpechennja realizacii' finansovogo potencialu pidpryjemstv agrarnogo vyrobnyctva, available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1039/pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бова В.А. Сутність фінансового потенціалу підприємства / В.А. Бова, О.С. Хринюк // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І.Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління». – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102585/97661.
 2. Гончаренко І.М. Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу / І.М. Гончаренко // Електронний архів КНУТД. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2742.
 3. Гончаренко М.В. Еволюція сутності фінансового потенціалу розвитку територій / М.В. Гончаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/03.pdf.
 4. Григоренко В.О. Фінансовий потенціал території: теоретичні аспекти та механізми формування / В.О. Григоренко // Економічний форум. – 2012. – № 1.
 5. Гудзь Ю.Ф. Фінансовий потенціал переробних підприємств АПК та методи оцінки / Ю.Ф. Гудзь // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/65.pdf.
 6. Коновченко В.В. Бюджетний потенціал держави: сутність та принципи формування / В.В. Коновченко // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 лютого 2013 р., Харків. – Х., 2013. – С. 275–278.
 7. Корнійчук Г.В. Структурні компоненти фінансового потенціалу агроформувань / Г.В. Корнійчук // Наукова періодика України. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2017_11_18.
 8. Кучер Г.В. Фінансовий потенціал як економічна категорія / Г.В. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291.
 9. Маршук Л.М. Принципи формування фінансово-ресурсного потенціалу підприємства / Л.М. Маршук // Вісник ХДУ. Серія : Економічні науки. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=56.
 10. Овдиенко В.Н. Производственный потенциал предприятия / В.Н. Овдиенко, В.А. Котлов. – М. : Экономика, 2002. – 559 с.
 11. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
 12. Партин Г.О. Формування фінансового потенціалу підприємства / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, О.В. Граціян // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754.
 13. Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств / В.Б. Прокопишак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_2/26.pdf.
 14. Рзаєв Г.І. Фінансовий потенціал підприємства та напрямки його оцінки / Г.І. Рзаєв, О.В. Жовтівська // Вісник ОНУ ім І.І. Мечникова. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=99.
 15. Саух І.В. Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування / І.В. Саух // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2015_01_0&lang=ua&stqa=40.
 16. Саух І.В. Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування / І.В. Саух // Бізнес-Інформ : науковий журнал. – 2015. – № 1 (444). – С. 258–262.
 17. Селиванова Ю.В. Финансовый потенциал как фактор развития бизнеса в конкурентной рыночной среде / Ю.В. Селиванова // Вісник ДНУ. Серія В : Економіка і право. – Вип. 1. – 2013. – С. 149–155.
 18. Турило А.М. Потенціал підприємства: сутність, класифікація, види / А.М. Турило, К.В. Богачевська // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2014 – № 2.– C. 259–263.
 19. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.
 20. Чобіток В.І. Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств / В.І. Чобіток, О.В. Астапова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://btie.kart.edu.ua/article/view/51137.
 21. Шабатура Т.С. Методологічне забезпечення реалізації фінансового потенціалу підприємств аграрного виробництва / Т.С. Шабатура, Н.В. Лагодієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1039/pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.