DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-37-42

Аналіз інвестиційного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки

Андрій Євгенович Данкевич

Анотація


Розглянуто та визначено особливості інвестиційного потенціалу земель аграрного сектору економіки України. Досліджено основні позитиви які сприяють розвитку інвестування підприємств сільськогосподарського призначення. Встановлені причини що стримують інвестування в сільське господарство. Зроблено акцент на тому, що при використанні земельних ресурсів потрібно враховувати поточну специфіку середовища в аграрному секторі економіки. У процесі дослідження виділено фактори, що формують специфіку розвитку орендних земельних відносин. Наголошено, що важливою характеристикою орендних земельних відносин є їх соціально-економічна спрямованість. Доведено, що обовязковою умовою договору оренди має стати характеристика якісного стану земельної ділянки. У аграрному секторі економіки формувалась понад третина усього національного доходу країни. Зокрема, 70% загального обсягу роздрібного товарообороту, третина основних виробничих фондів, працювала четверта частина населення, зайнятого в економіці України. За даними ООН, потенціал українських земель дозволяє забезпечувати продуктами харчування близько 100 млн. осіб. Досягти цього та відродити даний рівень за сучасних умов господарювання можна за рахунок впровадження принципово нових підходів до організації сільськогосподарського виробництва.


Ключові слова


аналіз; інвестиційний потенціал; підприємства аграрного сектору; сільськогосподарські землі; інвестиції; інвестиційний потенціал; оренда земель

Повний текст:

PDF

Посилання


Garasym, P.M., Gnatkovych, O.D. and Smolins'ka, S.D. (2008), Rynok zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja: perspektyvy rozvytku, monografija, L'viv, 184 p.

Golubeva, A., «Zemlja den'gami polnitsja», Agroholding «Mrija» ocenili v $450,5 mln., Komersant Ukraina, No. 103, available at: http://www.kommersant.ru/doc/904552

«Bez deneg ploho, s den'gami – tozhe. Pochemu nash agrarnyj sektor ne razvivaetsja dolzhnym obrazom?», Jekonomika: internet gazeta, available at: http://www.economica.com.ua/agro/article/115908.html

Dankevych, A.Je. (2011), «Osoblyvosti rozvytku zemel'nyh vidnosyn v umovah koncentracii' zemlekorystuvan'», Zemleustrij i kadastr, No. 2, pp. 34–39.

Dankevych, A.Je. (2011), «Peredumovy ta osnovni pryncypy rozvytku agroholdyngiv», Ekonomika APK, No. 5, pp. 139–147.

Dankevych, A.Je. (2013), «Osoblyvosti funkcionuvannja holdyngiv v agarnomu sektori ekonomiky», Zbirnyk naukovyh prac' Tavrijs'kogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, in Kropyvko, M.V. (ed.), No. 2 (22),Vol. 5, Vyd-vo Melitopol's'ka typografija «Ljuks», Melitopol', pp. 82–92.

Kravchuk, K. and Turpak, A., Nepodnjataja celina. Edinicy zarabotajut na chernozeme milliardy griven, available at: http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/38/31-nepidnyata-cilina.html

Malik, M.J. (2000), Osnovy agrarnogo pidpryjemnyctva, IAE, 582 p.

Martyn, A.G. and Jevsjukov, T.O. (2009), «Stan zemel'nyh vidnosyn jak strymujuchyj faktor rozvytku produktyvnyh syl Ukrai'ny», Materialy mizhnarodnoi' naukovoi' konferencii', vid 20 bereznja, in 3rd parts, Part 3, RVPS Ukrai'ny NAN Ukrai'ny, Kyi'v, pp. 289–292.

Ibatullin, Sh.I., Stepenko, O.V., Sakal', O.V. and others (2012), Mehanizmy upravlinnja zemel'nymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennja stalogo rozvytku, Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogo rozvytku Nacional'noi' akademii' nauk Ukrai'ny», Kyi'v, 52 p.

Vernickij, N. (2008), «Investicionnyj klimat agrarnogo sektora Ukrainy», Dilovij putivnik Nimechchina – Ukrai'na, 2nd ed., Wegweiser, Gmbh – Berlin.

Lupenko, Ju.O., Kropyvko, M.F., Malik, M.J. and others (2013), Rozvytok agrarnyh holdyngovyh formuvan' ta zahody z posylennja social'noi' sprjamovanosti i'hn'oi' dijal'nosti, in Kropyvko, M.F. (ed.), NNC «Instytut agrarnoi' ekonomiky», Kyi'v, 50 p.

Stecjuk, P.A., Peredumovy ta mozhlyvosti rozvytku integrovanyh formuvan': finansovyj aspect, available at: http://www.kommersant.ua/ doc. html? docId=1094560/

Valinkevych, N.V. (2013), «Konceptual'ni osnovy vprovadzhennja ekonomichnoi' modernizacii' pidpryjemstv u rynkovyh umovah gospodarjuvannja», Ekonomichnyj chasopys–XXI, No. 3–4 (1), pp. 61–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гарасим П.М. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку : монографія / П.М. Гарасим, О.Д. Гнаткович, С.Д. Смолінська. – Львів, 2008. – 184 с.
 2. Голубева А. Земля деньгами полнится / А.Голубева // Агрохолдинг «Мрия» оценили в $450,5 млн. – Комерсант Украина. – № 103 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc/904552.
 3. Без денег плохо, с деньгами – тоже. Почему наш аграрный сектор не развивается должным образом? // Экономика: интернет газета [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.economica.com.ua/agro/article/115908.html.
 4. Данкевич А.Є. Особливості розвитку земельних відносин в умовах концентрації землекористувань / A.Є. Данкевич // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 2. – С. 34–39.
 5. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / A.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 139–147.
 6. Данкевич А.Є. Особливості функціонування холдингів в агарному секторі економіки / А.Є. Данкевич // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія : Економічні науки ; за ред. М.В. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – № 2 (22), Т. 5. – С. 82–92.
 7. Кравчук К. Неподнятая целина. Единицы заработают на черноземе миллиарды гривен / К.Кравчук, А.Турпак [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/38/31-nepidnyata-cilina.html.
 8. Малік М.Й. Основи аграрного підприємництва / М.Й. Малік. – К. : ІАЕ, 2000. – 582 с.
 9. Мартин А.Г. Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України / А.Г. Мартин, Т.О. Євсюков // Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 20 березня 2009 р.) : у 3-х ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України. – 2009. – Ч. 3. – С. 289–292.
 10. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Степенко, О.В. Сакаль та ін. – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 52 с.
 11. Верницкий Н. Инвестиционный климат аграрного сектора Украины / Н.Верницкий // Діловий путівник Німеччина – Україна. – 2-ге вид. – Gmbh – Berlin : Wegweiser, 2008.
 12. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік та ін. ; за ред. М.Ф. Кропивка. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 50 с.
 13. Стецюк П.А. Передумови та можливості розвитку інтегрованих формувань: фінансовий аспект / П.А. Стецюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kommersant.ua/ doc. html? docId=1094560/.
 14. Валінкевич Н.В. Концептуальні основи впровадження економічної модернізації підприємств у ринкових умовах господарювання / Н.В. Валінкевич // Економiчний часопис–XXI. – 2013. – № 3–4 (1). – С. 61–63.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.