DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-21-31

Ідентифікація наслідків бойових дій та окупації державних територій в бухгалтерському обліку

Олег Станіславович Горай

Анотація


У роботі досліджено процес ідентифікації наслідків бойових дій та окупації державних територій, пов’язаний з їх впливом на окремі об’єкти бухгалтерського обліку. Представлено загальну структуру наслідків надзвичайних ситуацій у контексті об’єктів, які утворюють та які забезпечують господарську діяльність. Визначено місце наслідків бойових дій та окупації державних територій у системі об’єктів бухгалтерського обліку. Охарактеризовано наслідки бойових дій та окупації державних територій для різних суб’єктів господарювання, залежно від їх територіального розташування до надзвичайних ситуацій, та визначено їх групи та властивості: знаходяться на території бойових дій, яка підконтрольна / не підконтрольна державній владі; знаходяться на окупованих територіях, відокремлені підрозділи або частина виробничих потужностей якого знаходяться на території бойових дій, що підконтрольна / непідконтрольна державній владі; відокремлені підрозділи або частина виробничих потужностей знаходяться на окупованій державній території, співпрацюють / співпрацювали з підприємствами, що знаходять та території бойових дій, що не підконтрольна державній владі або окупованій державній території. Розроблено інформаційну модель взаємодій суб’єктів господарювання в результаті бойових дій та окупації державних територій.

Ключові слова


бухгалтерський облік; наслідки бойових дій; окупація територій; ідентифікація наслідків

Повний текст:

PDF

Посилання


Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 p.

Grycyshen, D.O. (2016), Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv, dyss. of d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Zhytomyr, 522 p.

Grycyshen, D.O. and Poljak, K.Ju. (2016), «Transformacija systemy buhgalters'kogo obliku gospodars'kyh procesiv v umovah nadzvychajnyh sytuacij», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', serija Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 2–3 (35), Zhytomyr, pp. 96–115.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», zakon Ukrai'ny, stanom na 16 lypnja, N 996-XIV, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Nastenko, M.M. (2010), Oblik ta kontrol' nadzvychajnoi' dijal'nosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Kyi'v, 21 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2013), «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1, vid 07 ljutogo, N 73, available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22868?an=41

Petruk, O.M. (2006), Reguljuvannja buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni: teorija, metodologija, praktyka, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 152 p.

Poljak, K.Ju. (2017), Buhgalters'kyj oblik ta ekonomichnyj analiz naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij, dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, Zhytomyr, 253 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
  2. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 / Д.О. Грицишен. – Ж., 2016. – 522 с.
  3. Грицишен Д.О. Трансформація системи бухгалтерського обліку господарських процесів в умовах надзвичайних ситуацій / Д.О. Грицишен, К.Ю. Поляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб-к наук. пр. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Ж., 2016. – Вип. 2–3 (35). – С. 96–115.
  4. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : закон України : станом на 16 липня 1999 року : N 996-XIV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  5. Настенко М.М. Облiк та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / М.М. Настенко. – Київ, 2010. – 21 с.
  6. «Загальні вимоги до фінансової звітності» : національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 : від 07 лютого 2013 року : № 73 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22868?an=41.
  7. Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152 с.
  8. Поляк К.Ю. Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / К.Ю. Поляк. – Житомир, 2017. – 253 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.