Реалізація самоконтролю інформаційної системи підприємства через процес бухгалтерського документування

Катерина Олександрівна Вольська

Анотація


Дослідження присвячено визначенню можливості реалізації самоконтролю інформаційної системи підприємства, опису критеріїв побудови на підприємстві інформаційної системи, яка буде самоорганізованою та здатною до самоаналізу. У статті розглянуто поняття самоконтролю, його основні критерії, а також визначено можливість реалізації самоконтролю в інформаційній системі підприємства. В ході дослідження надано визначення інтелектуальних інформаційних систем та способи використання в них експертних знань. У статті представлено місце самоконтролю (за умов його організації на підприємстві) у господарській діяльності підприємства та його співвіднесення з внутрішнім контролем, в результаті чого запропоновано вважати самоконтроль інформаційної системи як такий, що входить до методів внутрішнього контролю. Здійснено порівняння щодо реагування на помилку в інформаційній системі за умов звичайного контролю (від суб’єкта контролю - людини) та самоконтролю, що дозволило визначити останній як метод попередження помилок, тобто здійснення контролю в режимі реального часу під час введення даних в інформаційну систему підприємства. Запропоновано механізми контролю в інформаційній системі розділити на інформаційні (захист інформаційної системи з технічної точки зору) та спеціальні (облікові, юридичні, технологічні тощо). Спеціальні механізми контролю інформаційної системи спочатку повинні сформувати експерти відповідного профілю та представити їх у вигляді алгоритмів попередження тих чи інших можливих помилок, що дозволить фахівцям інформаційно-комп’ютерних технологій описати їх на рівні програмного забезпечення та реалізувати один з критеріїв самоконтролю інформаційної системи, а саме - самоаналіз. У статті запропоновано реалізувати самоконтроль на вході інформаційної системи, при введенні даних первинних документів в базу, так як саме тут є висока ймовірність виникнення помилок.

Ключові слова


інформаційна система; документування; бухгалтерський облік; самоконтроль; бухгалтерське документування

Повний текст:

PDF

Посилання


«Bol'shaja psihologicheskaja jenciklopedija», available at: https://psychology.academic.ru/samokontrol'

Butynec', T.A. (2010), «Systema samokontrolju», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhn. zb-k nauk. prac', No. 1 (16), ZhDTU, Zhytomyr, pp. 21.

Vojnarenko, M.P., Kuz'mina, O.M. and Janchuk, T.V. (2015), Informacijni systemy i tehnologii' v upravlinni organizacijeju, Edel'vejs @ K, Vinnycja, 496 р., available at: http://pidruchniki.com/74257/informatika/intelektualna_informatsiyna_sistema

Dudarjeva, K.O. and Legenchuk, S.F. (2013), «Analiz mozhlyvostej realizacii' biznes-procesu «buhgalters'ke dokumentuvannja» v suchasnyh informacijnyh systemah», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhn. zb-k nauk. prac', No. 2 (26), ZhDTU, Zhytomyr, pp. 201–213.

Kobozjeva, A.A., Machalin, I.O. and Horoshko, V.O. (2010), Analiz zahyshhenosti informacijnyh system, Vyd. DUIKT, Kyi'v, 316 p.

Kozlova, O.V. (2011), «Perevagy ekspertnyh system za tradycijnymy systemamy shtuchnogo intelektu», Systemy ozbrojennja i vijs'kova tehnika, No. 1 (25), pp. 104–106.

Petrenko, S.M. (2010), Vnutrishnij kontrol' dijal'nosti pidpryjemstv i jogo informacijne zabezpechennja: teorija, metodologija, organizacija, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, DASOA, Kyi'v, 39 p.

«Publichnyj elektronnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy», available at: http://ukrlit.org/slovnyksamokontrol'

Ozhegov, S.I. and Shvedova, N.Ju. (ed.) (1992), Tolkovyj slovar' russkogo jazyka (S–Ja), Izd-vo «Az#», Moskva, available at: http://ozhegov.info/slovarsamokontrol'

«Slovnyk», available at: http://lubbook.org/book_303_glava_29_Slovnik.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Большая психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://psychology.academic.ru/самоконтроль.
  2. Бутинець Т.А. Система самоконтролю / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжн. зб-к наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 1 (16). – С. 21.
  3. Войнаренко М.П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посібник / М.П. Войнаренко, О.М. Кузьміна, Т.В. Янчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 496 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/74257/informatika/intelektualna_informatsiyna_sistema.
  4. Дударєва К.О. Аналіз можливостей реалізації бізнес-процесу «бухгалтерське документування» в сучасних інформаційних системах / С.Ф. Легенчук, К.О. Дударєва // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжн. зб-к наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – № 2 (26). – С. 201–213.
  5. Кобозєва А.А. Аналіз захищеності інформаційних систем / А.А. Кобозєва, І.О. Мачалін, В.О. Хорошко. – К. : Вид. ДУІКТ, 2010. – 316 с.
  6. Козлова О.В. Переваги експертних систем за традиційними системами штучного інтелекту / О.В. Козлова // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1 (25). – С. 104–106.
  7. Петренко С.М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / С.М. Петренко ; ДАСОА. – К., 2010. – 39 с.
  8. Публічний електронний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlit.org/slovnykсамоконтроль.
  9. Толковый словарь русского языка (С–Я) / сост. : С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Изд-во «Азъ», 1992. – Режим доступа : http://ozhegov.info/slovarсамоконтроль.
  10. Словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lubbook.org/book_303_glava_29_Slovnik.html.
DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-15-20

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.