DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-8-14

Особливості організації і методології індикативного контролю у небюджетних неприбуткових організаціях

Ольга Олегівна Височан

Анотація


Стабільність розвитку та результативність діяльності організацій некомерційного сектору економіки залежить від належно організованої та ефективно функціонуючої системи контролю щодо розрахунків та грошових коштів, майна, звітності та інших ділянок. Для упорядкування контрольної функції управління небюджетними неприбутковими організаціями виокремлено чотири види контролю за ознакою суб’єкта ініціативи: державний, громадський, донаційний, управлінський. Кожен з них відрізняється формою здійснення та сферою інтересів. Встановлено спільні та відмінні риси організацій комерційного та некомерційного секторів економіки, які чинять вплив на організацію та методологію їх контролю. Найбільш вагомими для небюджетних неприбуткових організацій є: мета та спрямованість діяльності, відсутність виробництва, джерела фінансування, способи контролю ефективності. Доведено важливість індикативного контролю для вирішення задач підвищення ефективності діяльності небюджетних неприбуткових організацій. Виокремлено основні фінансові індикатори можливої неефективності діяльності небюджетної неприбуткової організації: дебіторська та кредиторська заборгованість; маневреність власних коштів; частка запасів в оборотних активах; ритмічність руху грошових коштів; штрафні санкції з боку контролюючих органів; грошовий обіг в розрізі контрагентів; відхилення фактичних показників від планових (кошторисних); нетипові для організації операції; концентрація залученого капіталу; питома вага адміністративних витрат у витратах операційної діяльності.


Ключові слова


небюджетні неприбуткові організації; некомерційний сектор економіки; індикативний контроль; аудит; контроль ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Art'omova, T.I. (2014), «Nekomercijna sfera ekonomiky jak seredovyshhe stanovlennja instytutiv rozvytku: svitovyj dosvid i realii' Ukrai'ny», Visnyk Instytutu ekonomiky ta prognozuvannja, pp. 2–7.

Baturina, M.V. (2007), Uchet i audit negosudarstvennyh nekommercheskih organizacij, Abstract of diss. k.je.n., spec. 08.00.12 «Buhgalterskij uchet, statistika», Sankt-Peterburg, 24 p.

Bodjako, V.M. (2007), Audit nekommercheskih organizacij (associacij, sojuzov), diss. k.je.n., spec. 08.00.12, Gos. obrazov. uchrezh. «Gosudarstvennyj universitet upravlenija», Moskva, 240 p.

Gol'skaja, Ju.N. (2016), «Sistema vnutrennego kontrolja v nekommercheskih organizacijah», Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava, No. 2 (44), pp. 104–107.

Gusarova, L.V. (2010), Koncepcija buhgalterskogo ucheta, audita i analiza v nekommercheskih organizacijah, Abstract of diss. d.je.n., spec. 08.00.12 «Buhgalterskij uchet, statistika», Joshkar-Ola, 36 p.

Gusarova, L.V. (2011), «Osobennosti organizacii i metodologija vnutrennego i vneshnego audita v nekommercheskih organizacijah», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 17 (167), pp. 15–23.

Gusarova, L.V. (2009), «Sushhnost' i rol' vnutrennego audita v povyshenii jeffektivnosti dejatel'nosti nekommercheskih organizacij», Aktual'nye problemy jekonomiki i prava, No. 4, pp. 172–178.

Egorova, L.V. «Kontrol' i audit v nekommercheskih organizacijah», Vestnik professional'nyh buhgalterov, No. 4, pp. 13–20.

Kotlova, Ju.A. (2014), «K voprosu o sisteme vnutrennego kontrolja v nekommercheskih organizacijah obshhestvennogo sektora», Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitija, No. 2 (2), pp. 257–259.

Kut'eva, D.A. and Makarova, V.A. (2013), «Shodstva i otlichija nekommercheskih organizacij ot kommercheskih organizacij», Problemy i perspektivy razvitija jekonomiki i upravlenija, materialy Mezhdunar. zaochn. nauch.-prakt. konf-cii, ot 22 maja, Izd. «SibAK», Novosibirsk, pp. 123–129.

Kas'janova, G.Ju. (ed.) (2012), Nekommercheskie organizacii: pravovoe regulirovanie, buhgalterskij i nalogovyj uchet v svete poslednih izmenenij zakonodatel'stva, 6 ed., pererab. i dop., ABAK, Moskva, 376 p.

Morozova, E.V. (2014), «Metodika vnutrennej proverki vypolnenija proekta po vnedreniju distancionnyh obrazovatel'nyh tehnologij», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 21 (315), pp. 10–22.

Olіjnik, Ja.V. (2016), «Problemnі aspekti іnstitucіonal'nogo zabezpechennja dіjal'nostі nepributkovih organіzacіj v Ukraїnі», Fіnansovі mehanіzmi zabezpechennja rozvitku ekonomіki Ukraїni v suchasnih umovah, zbіrnik naukovih materіalіv Vseukr. nauk.-prakt. konf., vid 15 kvіtnja, DVNZ «Kiїvs'kij nacіonal'nij ekonomіchnij unіversitet іm. Vadima Get'mana», Kiїv, pp. 198–200.

Slobodjanik, Ju.B., Derzhavnij audit nepributkovih ustanov і organіzacіj, available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6161/1/sl40.pdfSlobodjanik, Ju.B. (2013), «Nekommercheskie organizacii v Ukraine: buhgalterskij uchet, nalogooblozhenie i audit», Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah, No. 6 (318), pp. 29–36.

Shatalin, V.N. (2010), «Osobennosti audita v nekommercheskih organizacijah», Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah, No. 17 (257), pp. 39–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку: світовий досвід і реалії України / Т.І. Артьомова // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2014. – С. 2–7.
 2. Батурина М.В. Учет и аудит негосударственных некоммерческих организаций : автореф. дис. … к.э.н. : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / М.В. Батурина. – Санкт-Петербург, 2007. – 24 с.
 3. Бодяко В.М. Аудит некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов) : дис. … к.э.н. : спец. 08.00.12 / В.М. Бодяко ; Гос. образов. учреж. «Государственный университет управления». – Москва, 2007. – 240 с.
 4. Гольская Ю.Н. Система внутреннего контроля в некоммерческих организациях / Ю.Н. Гольская // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2016. – № 2 (44). – С. 104–107.
 5. Гусарова Л.В. Концепция бухгалтерского учета, аудита и анализа в некоммерческих организациях : автореф. дис. … д.э.н. : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Л.В. Гусарова. – Йошкар-Ола, 2010. – 36 с.
 6. Гусарова Л.В. Особенности организации и методология внутреннего и внешнего аудита в некоммерческих организациях / Л.В. Гусарова // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 17 (167). – С. 15–23.
 7. Гусарова Л.В. Сущность и роль внутреннего аудита в повышении эффективности деятельности некоммерческих организаций / Л.В. Гусарова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2009. – № 4. – С. 172–178.
 8. Егорова Л.В. Контроль и аудит в некоммерческих организациях / Л.В. Егорова // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2016. – № 4. – С. 13–20.
 9. Котлова Ю.А. К вопросу о системе внутреннего контроля в некоммерческих организациях общественного сектора / Ю.А. Котлова // Новое слово в науке: перспективы развития. – 2014. – № 2 (2). – С. 257–259.
 10. Кутьева Д.А. Сходства и отличия некоммерческих организаций от коммерческих организаций / Д.А. Кутьева, В.А. Макарова // Проблемы и перспективы развития экономики и управления : мат-лы Междунар. заочн. науч.-практ. конф-ции (г. Новосибирск, 22 мая 2013 г.). – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 123–129.
 11. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете последних изменений законодательства / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : АБАК, 2012. – 376 с.
 12. Морозова Е.В. Методика внутренней проверки выполнения проекта по внедрению дистанционных образовательных технологий / Е.В. Морозова // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 21 (315). – С. 10–22.
 13. Олійник Я.В. Проблемні аспекти інституціонального забезпечення діяльності неприбуткових організацій в Україні / Я.В. Олійник // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : зб. наук. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 квітня 2016 р.). – К. : ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2016. – С. 198–200.
 14. Слободяник Ю.Б. Державний аудит неприбуткових установ і організацій / Ю.Б. Слободяник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6161/1/sl40.pdf.
 15. Слободяник Ю.Б. Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложение и аудит / Ю.Б. Слободяник // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2013. – № 6 (318). – С. 29–36.
 16. Шаталин В.Н. Особенности аудита в некоммерческих организациях / В.Н. Шаталин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2010. – № 17 (257). – С. 39–41.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.