Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3 (24) (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ореста Володимирівна Боднар
 
№ 2 (20) (2011) РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВІТНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація  PDF
Тетяна Вікторівна Затока
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація  PDF
Дмитро Михайлович Чирка
 
№ 3 (12) (2008) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
 
№ 1 (22) (2012) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Анотація  PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Анотація  PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Дмитро Михайлович Чирка
 
№ 1 (31) (2015) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ КОМПАНІЙ Анотація
O. V. Kharlamova
 
№ 3 (18) (2010) ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ Анотація  PDF
Д. М. Таранов
 
№ 3 (33) (2015) ВИЗНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Анотація  PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 3 (30) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська
 
№ 1 (28) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ Анотація  PDF
Інна Анатоліївна Панченко, Микола Петрович Городиський
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ (ГРУПИ) ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Інна Василівна Семчук, В. Г. Мазур
 
№ 1 (22) (2012) Збалансований економічний аналіз компанії в умовах економічних потрясінь Анотація
Марко Любомиров Тімчев
 
№ 3 (33) (2015) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО Анотація  PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 1 (34) (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ Анотація  PDF
Олена Леонідівна Біляченко, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Анотація  PDF
Андрій Володимирович Линенко
 
№ 3 (18) (2010) ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРО СТАН ЙОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Ігор Віталійович Орлов
 
№ 2 (8) (2007) СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
 
№ 1 (16) (2010) КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк, Інна Василівна Семчук
 
№ 1 (28) (2014) РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Ярослав Вікторович Шеверя
 
№ 2 (11) (2008) Проблеми відображення гудвілу у звітності Чеської Республіки Анотація
Vladimír Zelenka, Marie Zelenková
 
№ 3 (27) (2013) ЗАУВАЖЕННЯ НА КОРИСТЬ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Тетяна Іванівна Єфіменко
 
№ 2 (26) (2013) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація  PDF
Наталя Іванівна Бузак
 
№ 1(4) (2006) БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ Анотація  PDF
Ірина Валеріївна Замула
 
№ 2 (11) (2008) В чому суть EXBL? Анотація
Ladislav Mejzlik, Jana Istvanfyova
 
1 - 25 з 32 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо