Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Олена Миколаївна Глущук
 
№ 1 (19) (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Ірина Володимирівна Титаренко
 
№ 3 (18) (2010) ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ Анотація  PDF
Вадим Валентинович Мушинський
 
№ 2 (20) (2011) ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова
 
№ 2 (20) (2011) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Тетяна Григорівна Камінська
 
№ 2 (20) (2011) ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ Анотація  PDF
Олена Петрівна Войналович, Тетяна Петрівна Назаренко
 
№ 3 (24) (2012) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Яна Олегівна Зубрицька
 
№ 2 (20) (2011) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація  PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юрій Іванович Боярський
 
№ 2 (20) (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Н. Ю. Грицак
 
№ 2 (20) (2011) ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Анотація  PDF
Олена Миколаївна Глущук
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Олексій Іванович Пилипенко
 
№ 3 (18) (2010) ФАКТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
 
№ 1 (19) (2011) МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник
 
№ 3 (18) (2010) ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Н. М. Савченко, Р. О. Савченко
 
№ 1 (13) (2009) СТАН РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ: ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ АУДИТОРІВ-ПРАКТИКІВ Анотація  PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола
 
№ 1 (19) (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Катерина Павлівна Боримська
 
№ 3 (30) (2014) АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Миколаївна Хлівнюк
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ Анотація  PDF
Сергій Миколайович Гречко
 
№ 1 (7) (2007) БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ Анотація  PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Роман Анатолійович Марценюк
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 1 (13) (2009) ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 2 (20) (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ Анотація  PDF
Микола Іванович Бабіч, Надія Миколаївна Батищева, Ольга Володимирівна Кантаєва
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація  PDF
Максим Юрійович Самчик
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
 
1 - 25 з 102 результатів 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо