Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(19) (2011) АНТИКРИЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація  PDF
Марко Любомиров Тимчев
 
№ 1(19) (2011) ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ Анотація  PDF
Юлия Николаевна Слапик
 
№ 1(16) (2010) ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ Анотація  PDF
Вера Ивановна Юрчик
 
№ 1(16) (2010) СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” И АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТА) ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЬI) Анотація  PDF
Марко Любомиров Тимчев
 
№ 1(13) (2009) НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ И ИХ МЕСТО В КРУГООБОРОТЕ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація
Василий Сазонович Кивачук, Ирина Васильевна Приймачук
 
№ 3(18) (2010) СБАЛАНСИРОВАННAЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ “Z-SCORE METHOD OF ANALYSIS” Анотація
Марко Любомиров Тимчев
 
№ 1(10) (2008) ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА САНАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ Анотація
Наталья Васильевна Потапова, Татьяна Михайловна Драган, Сергей Валентинович Потапов
 
№ 1(10) (2008) ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація
П. Н. Майданевич, А. А. Колосюк
 
№ 2(17) (2010) ФИНАНСОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДИСКРИМИНАНТНЬIЙ АНАЛИЗ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ “BALANCED SCORECARD AND Z-SCORE METHODS OF ANALYSIS” Анотація
Марко Любомиров Тимчев
 
№ 2(17) (2010) Коэффициентный метод анализа инновационного развития предприятия Анотація
Татьяна Николаевна Драган, Евгения Олеговна Дружинина
 
№ 2(8) (2007) ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ УРОВНЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Анотація
В. И. Юрчик
 
№ 2(8) (2007) КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Анотація
В. С. Кивачук, Ю. Н. Слапик
 
№ 1(13) (2009) МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СТАДИИ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація
О. В. Сенокосова
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо