Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3 (30) (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Галина Валеріївна Берляк
 
№ 2 (20) (2011) ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ Анотація  PDF
Олена Петрівна Войналович, Тетяна Петрівна Назаренко
 
№ 3 (24) (2012) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Анотація  PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко
 
№ 2 (29) (2014) ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Світлана Миколаївна Петренко
 
№ 3 (24) (2012) ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація  PDF
Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська
 
№ 2 (29) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
 
№ 3 (30) (2014) ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
 
№ 3 (24) (2012) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ Анотація  PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
 
№ 2 (23) (2012) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Анотація  PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
 
№ 2 (23) (2012) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ – ХИБНІСТЬ ІСНУЮЧОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Борис Іванович Валуєв, Ольга Григорівна Дроздова
 
№ 1 (31) (2015) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ Анотація  PDF
Анна Олександрівна Пашніна
 
№ 2 (17) (2010) ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ Анотація  PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
 
№ 2 (23) (2012) ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Мар'яна Ярославівна Черній
 
№ 1 (31) (2015) ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація  PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська
 
№ 1 (31) (2015) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД Анотація  PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 1 (22) (2012) ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ Анотація  PDF
Ольга Василівна Щирська
 
№ 2 (26) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ Анотація  PDF
Олена Геннадіївна Дроздова
 
№ 2 (32) (2015) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Ірина Василівна Христос
 
№ 2-3 (35) (2016) ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ Анотація  PDF
Ірина Романівна Поліщук, Надія Петрівна Опанасюк
 
№ 1 (31) (2015) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Анотація  PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук
 
№ 2 (11) (2008) ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ Анотація  PDF
О. І. Пилипенко
 
№ 2-3 (35) (2016) ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ Анотація  PDF
Богдан Леонідович Кирилюк, Ірина Валеріївна Супрунова
 
№ 1(36) (2017) АНАЛІЗ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко- Назарук
 
1 - 23 з 23 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо