Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2 (32) (2015) ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко
 
№ 3 (18) (2010) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
 
№ 3 (12) (2008) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
 
№ 2 (29) (2014) ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЦЕСУ ХЕДЖУВАННЯ Анотація  PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД Анотація  PDF
Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація  PDF
Дмитро Михайлович Чирка
 
№ 3 (12) (2008) АУТСОРСИНГ, ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ АБО ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ТЕРМІНІВ Анотація  PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук
 
№ 1 (19) (2011) ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Дмитро Михайлович Чирка
 
№ 3 (30) (2014) ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Костянтин Іванович Редченко
 
№ 3 (21) Ч.2 (2011) ОСНОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ Анотація  PDF
Сергій Федорович Легенчук
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНШИМ ОСОБАМ Анотація  PDF
Стелла Євгенівна Мельник
 
№ 2 (29) (2014) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Анотація  PDF
Лілія Анатоліївна Куришко
 
№ 2 (20) (2011) ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ? Анотація  PDF
Сергій Федорович Легенчук, Наталія Михайлівна Королюк
 
№ 2 (20) (2011) ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Анотація  PDF
Наталія Валеріївна Гойло
 
№ 2 (29) (2014) ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Світлана Володимирівна Свірко
 
№ 1 (19) (2011) ЗМІНИ ВАРТОСТЕЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Олексій Іванович Пилипенко
 
№ 3 (27) (2013) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація  PDF
Микола Іванович Бондар
 
№ 2 (20) (2011) ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Анотація  PDF
Олена Миколаївна Глущук
 
№ 1 (22) (2012) КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Ярослава Василівна Сливка
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
І. А. Юхименко-Назарук
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Ірина Василівна Саух
 
№ 2 (23) (2012) ПЕРЕХІД ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК? Анотація  PDF
Марія Олегівна Козлова
 
№ 3 (24) (2012) СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
 
№ 1 (22) (2012) КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ Анотація  PDF
Інна Анатоліївна Панченко
 
1 - 25 з 160 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо