Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3 (33) (2015) МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ВІДМІННОСТІ У ТРАКТУВАННЯХ Анотація  PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 3 (21) Ч.1 (2011) КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Микола Іванович Бабіч
 
№ 2 (29) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У БАНКАХ Анотація  PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
 
№ 1 (25) (2013) ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ірина Василівна Колос, Наталія Йосипівна Радіонова
 
№ 1 (13) (2009) СТАН РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ: ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ АУДИТОРІВ-ПРАКТИКІВ Анотація  PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола
 
№ 3 (15) (2009) ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація  PDF
О. В. Філозоп
 
№ 3 (30) (2014) ПОСТМИТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Валерій Вікторович Нонік
 
№ 1 (25) (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН Анотація  PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик
 
№ 2 (29) (2014) СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Андрій Володимирович Ларка, Ірина Євгенівна Хаустова
 
№ 1 (31) (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В МУЗЕЙНИХ УСТАНОВАХ Анотація  PDF
Олеся Володимирівна Коваленко
 
№ 3 (15) (2009) Огляд моделей ризику в контексті фінансового аудиту Анотація
J. D. Staliunene, Ch. Khrystauskas
 
№ 1 (31) (2015) ЯКІСТЬ В АУДИТІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ Анотація  PDF
Валерій Петрович Бондар, Юлія Валеріївна Бондар
 
№ 3 (9) (2007) НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВОГО СПОСОБУ В АУДИТІ Анотація  PDF
В. П. Бондар
 
№ 1 (31) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Тетяна Петрівна Назаренко, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова
 
№ 3 (24) (2012) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Вікторія Валентинівна Вольська
 
№ 1 (22) (2012) АУДИТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Ірина Дмитрівна Голяш, Світлана Іванівна Саченко
 
№ 1 (34) (2016) ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ Анотація  PDF
Ольга Миколаївна Бунда, Олена Миколаївна Гузенко
 
№ 1 (22) (2012) ФІЛОСОФІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ Анотація  PDF
Володимир Володимирович Головач
 
№ 3 (33) (2015) КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ Анотація  PDF
Світлана Олексіївна Левицька
 
№ 1 (22) (2012) ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.09 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)”: ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Марія Олегівна Козлова
 
№ 2 (32) (2015) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ Анотація  PDF
Юлія Борисівна Слободяник
 
№ 2 (32) (2015) ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація  PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва, Жанна Володимирівна Прокопенко
 
№ 3 (30) (2014) ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ Анотація  PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 2 (14) (2009) ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
О. В. Філозоп
 
№ 2 (17) (2010) ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Анотація  PDF
Руслана Вікторівна Варичева
 
1 - 25 з 44 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо