Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(33) (2015) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО Анотація   PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 1(13) (2009) ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 3(15) (2009) ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ ЯК УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН Анотація   PDF
Наталія Попадюха
 
№ 1(22) (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Гойло
 
№ 2(32) (2015) ХАРКІВСЬКА БІРЖА. ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ. Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський
 
№ 3(30) (2014) ЦІЛІСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Інна Тадеушівна Райковська
 
№ 1(36) (2017) Цінова політика щодо товарної продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Анотація   PDF
Наталія Леонідівна Правдюк
 
№ 2(26) (2013) ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ КРИЗИ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костюченко, Віра Володимирівна Тронько
 
№ 1(22) (2012) ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Галина Адамівна Римар
 
№ 2(11) (2008) ЧИ РЕАЛЬНЕ УЗГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДОСВІД США Анотація   PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, К. М. Лісничий
 
№ 1(4) (2006) ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ПЕРЕВІРКИ ТА ДОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Дмитро Олександрович Грицишен
 
№ 1(19) (2011) ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 1(28) (2014) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ Анотація   PDF
Яна Миколаївна Демченко, Вікторія Миколаївна Прохорова
 
№ 1(22) (2012) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко
 
№ 1(22) (2012) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА В ЧАСТИНІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ Анотація   PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко
 
1201 - 1215 з 1229 результатів << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>