Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(36) (2017) Цінова політика щодо товарної продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Анотація   PDF
Наталія Леонідівна Правдюк
 
№ 2(26) (2013) ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ КРИЗИ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костюченко, Віра Володимирівна Тронько
 
№ 1(22) (2012) ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Галина Адамівна Римар
 
№ 2(11) (2008) ЧИ РЕАЛЬНЕ УЗГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДОСВІД США Анотація   PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, К. М. Лісничий
 
№ 1(4) (2006) ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ПЕРЕВІРКИ ТА ДОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Дмитро Олександрович Грицишен
 
№ 1(19) (2011) ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 1(28) (2014) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ Анотація   PDF
Яна Миколаївна Демченко, Вікторія Миколаївна Прохорова
 
№ 1(22) (2012) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко
 
№ 1(22) (2012) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА В ЧАСТИНІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ Анотація   PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, О. А. Чухліб
 
№ 2(32) (2015) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Ірина Василівна Христос
 
№ 2(26) (2013) ШЛЯХИ УНІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Царук
 
№ 3(12) (2008) ЩЕ РАЗ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ОЦІНКА, ГУДВІЛ, ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик, Раїса Миколаївна Циган
 
№ 2(5) (2006) ЩО ДАЄ ГОСПОДАРЮ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК? Анотація   PDF
Франц Францович Бутинець
 
№ 2(20) (2011) ЭКСПОРТ “ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ” И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Анотація   PDF
Евгения Олеговна Дружинина, Н. В. Потапова
 
1141 - 1155 з 1163 результатів << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>