Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(16) (2010) ТЕОРИЯ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ Анотація   PDF
Дмитрий Алексеевич Панков, Людмила Иосиповна Стефанович
 
№ 3(9) (2007) ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ: КРИТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула
 
№ 1(10) (2008) ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ” В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація   PDF
М. З. Николюк
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Миколаївна Столяренко
 
№ 1(13) (2009) ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ: ХХІ СТОЛІТТЯ – НОВЕ УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО Анотація   PDF
Жанна Миколаївна Ющак, С. І. Мельник
 
№ 2(8) (2007) ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
О. А. Лаговська
 
№ 3(24) (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Грищенко, Михайло Йосипович Головко
 
№ 2(37) (2017) Трансформація бухгалтерського обліку для цілей соціально-відповідального управління: етичний вимір Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Боцян
 
№ 2(23) (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Деньга
 
№ 2-3(35) (2016) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк
 
№ 2(20) (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ Анотація   PDF
Микола Іванович Бабіч, Надія Миколаївна Батищева, Ольга Володимирівна Кантаєва
 
№ 3(30) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІПОТЕКИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АПК Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Григорук
 
№ 3(18) (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ “РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ” В ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНАХ Анотація   PDF
Катерина Павлівна Боримська
 
№ 3(12) (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ФОРМИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСІВ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДОВОЛЬСТВА Анотація   PDF
Руслан Вадимович Глібов
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ Анотація   PDF
Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева
 
1126 - 1140 з 1229 результатів << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>