Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(28) (2014) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація   PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Віктор Тарасович Венцель
 
№ 3(18) (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ Анотація   PDF
Р. Р. Шумило
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА С ВЫШЕДШИМ ИЗ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКОМ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Анотація   PDF
Сергей Леонидович Коротаев
 
№ 3(24) (2012) ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА, КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Анотація   PDF
Игорь Викторович Матюш
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ Анотація   PDF
Светлана Григорьевна Вегера
 
№ 1(19) (2011) ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ Анотація   PDF
Сергей Леонидович Коротаев
 
№ 1(10) (2008) Прогнозні оцінки фінансових факторів в антикризовому управлінні бізнесу Анотація   PDF (English)
V. I. Levandovsky
 
№ 1(39) (2018) Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України Анотація   PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Євген Володимирович Павловський
 
№ 3(38) (2017) Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Галина Іванівна Ляхович
 
№ 2(29) (2014) ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Світлана Михайлівна Лайчук
 
№ 1(4) (2006) Професійні якості організатора виробництва кіно та телебачення стосовно обліку витрат Анотація   PDF (English)
R. Kotapski
 
№ 1(31) (2015) ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула, Олена Яківна Левківська
 
№ 1(7) (2007) ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В РЕГУЛЮВАННІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Людмила Степанівна Скакун
 
№ 1(36) (2017) Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління Анотація   PDF
Т. О. Тарасова
 
976 - 990 з 1286 результатів << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>