Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПІДСУМКАМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Бондар, Ольга Володимирівна Кантаєва
 
№ 1(19) (2011) ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОДАЖ”, “РЕАЛІЗАЦІЯ”, “ЗБУТ” Анотація   PDF
Ярослава Василівна Сливка
 
№ 1(31) (2015) ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ Анотація   PDF
Олена Адамівна Лаговська
 
№ 2(23) (2012) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСВІТЛЕНІ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ Анотація   PDF
Ореста Володимирівна Боднар
 
№ 1(31) (2015) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Олена Юріївна Закревська
 
№ 3(30) (2014) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Олена Адамівна Лаговська, Валентина Федорівна Максімова
 
№ 2(11) (2008) Проблеми відображення гудвілу у звітності Чеської Республіки Анотація   PDF (English)
Vladimír Zelenka, Marie Zelenková
 
№ 1(19) (2011) ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Здан (Мельник)
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Біляченко, Юрій Іванович Боярський
 
№ 1(22) (2012) ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ Анотація   PDF
Михайло Олександрович Гончарук
 
№ 2(17) (2010) ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк
 
№ 3(30) (2014) ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ Анотація   PDF
Леся Олександрівна Атаманчук
 
№ 3(33) (2015) ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олександр Петрович Руба
 
№ 2(43) (2019): Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,контролю і аналізу Проблеми облікового забезпечення надання благодійної фінансової допомоги в умовах ризиків сепаратизму і тероризму Анотація   PDF
Ирина Миколаївна Вигівська
 
931 - 945 з 1269 результатів << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>