Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(12) (2008) ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ Анотація   PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 3 (2005) Природа капіталу та грошово-товарної економіки у сучасному енергетичному підході Анотація   PDF (English)
M. Dobija, B. Kurek
 
№ 1(7) (2007) ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський, В. В. Перегуда
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) ПРИЧИННІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ігор Володимирович Заєць
 
№ 1(7) (2007) ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПОВІ ВИМОГИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
І. І. Світлишин
 
№ 1(4) (2006) Про певне розширення методу заробленої вартості Анотація   PDF (English)
Dorota Kuchta
 
№ 2(5) (2006) ПРО ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА КОНКРЕТНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ігор Іванович Світлишин
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПІДСУМКАМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Бондар, Ольга Володимирівна Кантаєва
 
№ 1(19) (2011) ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
 
№ 2(20) (2011) ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОДАЖ”, “РЕАЛІЗАЦІЯ”, “ЗБУТ” Анотація   PDF
Ярослава Василівна Сливка
 
№ 1(31) (2015) ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ Анотація   PDF
Олена Адамівна Лаговська
 
№ 2(23) (2012) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСВІТЛЕНІ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ Анотація   PDF
Ореста Володимирівна Боднар
 
№ 1(31) (2015) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Олена Юріївна Закревська
 
№ 3(30) (2014) ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Олена Адамівна Лаговська, Валентина Федорівна Максімова
 
№ 2(11) (2008) Проблеми відображення гудвілу у звітності Чеської Республіки Анотація   PDF (English)
Vladimír Zelenka, Marie Zelenková
 
916 - 930 з 1257 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>