Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(14) (2009) Порівняльна характеристика бухгалтерської освіти в Україні та США Анотація   PDF (English)
Robert W. McGee
 
№ 3(18) (2010) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ Анотація   PDF
Алла Вікторівна Долюк, Ані Зоріківна Кургінян
 
№ 2(14) (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА П(С)БО ТА МСФЗ (IAS) Анотація   PDF
Павло Миколайович Хомик, Марія Андріївна Кулик
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” У НОРМАТИВНІЙ БАЗІ Анотація   PDF
Олег Петрович Гаценко-Колумбет
 
№ 3(9) (2007) ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ Анотація   PDF
О. О. Лисиченко, О. В. Волошиа, С. Ю. Глушко
 
№ 3(33) (2015) Порівняння стандартів обліку України, США та МСФЗ: спільне та відмінне Анотація   PDF (English)
M. I. Skrypnyk, V. S. Ambarchian
 
№ 3(12) (2008) ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 2(14) (2009) ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О. В. Філозоп
 
№ 1(42) (2019) Порядок облікового відображення операцій з приймання та передачі об’єкта концесії за умови їх відображення поза балансом Анотація   PDF
Володимир Володимирович Ковальчук
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна
 
№ 3(27) (2013) ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ Анотація   PDF
Юлія Сергіївна Серпенінова
 
№ 2(20) (2011) ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Анотація   PDF
Олена Миколаївна Глущук
 
№ 3(30) (2014) ПОСТМИТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Валерій Вікторович Нонік
 
886 - 900 з 1257 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>