Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(37) (2017) Податкове планування: особливості організації на підприємстві Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Світлана Михайлівна Лайчук
 
№ 3(27) (2013) ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Носирєв
 
№ 2(20) (2011) ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЯК ШТУЧНЕ УТВОРЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Лозинський
 
№ 3(30) (2014) ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН «ДЕРЖАВА–ПІДПРИЄМСТВО» Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Кучер
 
№ 2(17) (2010) ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
 
№ 3(24) (2012) ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
 
№ 2(11) (2008) ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Руслан Вадимович Глібов
 
№ 1(39) (2018) Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Завалій
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 3(27) (2013) ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Брохун, Мар'яна Михайлівна Бонь
 
№ 2(8) (2007) ПОНЯТТЯ МАРЖІ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА МІСЦЕ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Т. П. Назаренко
 
№ 2(20) (2011) ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 1(13) (2009) ПОНЯТТЯ “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”: ПОРІВНЯННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” ТА МСФЗ 41 “СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО” Анотація   PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок
 
№ 3(24) (2012) ПОНЯТТЯ “ВІДХОДИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ Анотація   PDF
Вікторія Віталіївна Пікінер
 
№ 2(20) (2011) ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова
 
871 - 885 з 1257 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>