Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(11) (2008) ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Руслан Вадимович Глібов
 
№ 1(39) (2018) Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Завалій
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 3(27) (2013) ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Брохун, Мар'яна Михайлівна Бонь
 
№ 2(8) (2007) ПОНЯТТЯ МАРЖІ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА МІСЦЕ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Т. П. Назаренко
 
№ 2(20) (2011) ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 1(13) (2009) ПОНЯТТЯ “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”: ПОРІВНЯННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” ТА МСФЗ 41 “СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО” Анотація   PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок
 
№ 3(24) (2012) ПОНЯТТЯ “ВІДХОДИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ Анотація   PDF
Вікторія Віталіївна Пікінер
 
№ 2(20) (2011) ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова
 
№ 2(14) (2009) Порівняльна характеристика бухгалтерської освіти в Україні та США Анотація   PDF (English)
Robert W. McGee
 
№ 3(18) (2010) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ Анотація   PDF
Алла Вікторівна Долюк, Ані Зоріківна Кургінян
 
№ 2(14) (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА П(С)БО ТА МСФЗ (IAS) Анотація   PDF
Павло Миколайович Хомик, Марія Андріївна Кулик
 
№ 3(24) (2012) ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” У НОРМАТИВНІЙ БАЗІ Анотація   PDF
Олег Петрович Гаценко-Колумбет
 
856 - 870 з 1218 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>