Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(9) (2007) ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗБИТКІВ І ШКОДИ Анотація   PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
 
№ 1(19) (2011) ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫБОРА РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Анотація   PDF
Вера Ивановна Юрчик
 
№ 3(24) (2012) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Яна Олегівна Зубрицька
 
№ 3(9) (2007) ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ПРИДБАННІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
 
№ 3(15) (2009) ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Ірина Юріївна Литвиненко
 
№ 2(17) (2010) ОБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 2(17) (2010) ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 2(20) (2011) ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Гойло
 
№ 3(15) (2009) Огляд моделей ризику в контексті фінансового аудиту Анотація   PDF (English)
J. D. Staliunene, Ch. Khrystauskas
 
№ 3(18) (2010) ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ Анотація   PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
 
№ 1(19) (2011) ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОРІНКАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Альона Василівна Лисюк
 
№ 2(17) (2010) ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук
 
№ 3 (2005) Окремі проблеми аудиту інформаційних систем Анотація   PDF (English)
J. Stępniewski, T. Ciesielczyk, G. Watras
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Дмитро Михайлович Чирка
 
№ 3(24) (2012) ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
 
676 - 690 з 1202 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>