Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(20) (2011) НАПРЯМИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦIЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев, Ольга Володимирівна Кантаєва
 
№ 2(32) (2015) НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Оксана Іванівна Савицька
 
№ 3(24) (2012) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
 
№ 1(19) (2011) НАРИСИ ПРОБЛЕМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Петренко
 
№ 2(32) (2015) НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Василівна Саух
 
№ 3(12) (2008) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО АУДИТУ: КРИТИКА ТА ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ У ПЛОЩИНІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ Анотація   PDF
Дмитро Петрович Мельничук
 
№ 2(20) (2011) НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО: ОЦІНКА ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Юрій Іванович Боярський
 
№ 2(11) (2008) НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ Анотація   PDF
М. З. Николюк
 
№ 1(16) (2010) НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 3(30) (2014) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Анотація   PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Галина Владимировна Пилипчук
 
№ 1(7) (2007) НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Анотація   PDF
В. Л. Валентинов
 
№ 1(13) (2009) НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Денис Леонідович Кузьмін
 
№ 1(22) (2012) НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ігор Віталійович Орлов, Анна Юріївна Масловська
 
№ 1(19) (2011) НОВІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ РОЗВИТОК Анотація   PDF
Марія Михайлівна Шигун
 
631 - 645 з 1286 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>