Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Петренко
 
№ 2(32) (2015) НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Василівна Саух
 
№ 3(12) (2008) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО АУДИТУ: КРИТИКА ТА ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ У ПЛОЩИНІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ Анотація   PDF
Дмитро Петрович Мельничук
 
№ 2(20) (2011) НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО: ОЦІНКА ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Юрій Іванович Боярський
 
№ 2(11) (2008) НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ Анотація   PDF
М. З. Николюк
 
№ 1(16) (2010) НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анатолій Петрович Дикий
 
№ 3(30) (2014) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Анотація   PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Галина Владимировна Пилипчук
 
№ 1(7) (2007) НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Анотація   PDF
В. Л. Валентинов
 
№ 1(13) (2009) НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Денис Леонідович Кузьмін
 
№ 1(22) (2012) НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ігор Віталійович Орлов, Анна Юріївна Масловська
 
№ 1(19) (2011) НОВІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ РОЗВИТОК Анотація   PDF
Марія Михайлівна Шигун
 
№ 2(23) (2012) НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ Анотація   PDF
Наталия Николаевна Карзаева
 
№ 3(9) (2007) НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВОГО СПОСОБУ В АУДИТІ Анотація   PDF
В. П. Бондар
 
№ 2(23) (2012) НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Людмила Вікторівна Гусак
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
 
616 - 630 з 1229 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>