Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(12) (2008) МІСЦЕ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Гушко
 
№ 1(4) (2006) МІСЦЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Ірина Романівна Поліщук
 
№ 2(23) (2012) МІСЦЕ ТА РОЛЬ АНАЛІЗУ СТАНУ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Іванівна Петренко
 
№ 3(15) (2009) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ІСТОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юлія Юріївна Луцинська
 
№ 3 (2005) Майбутнє бухгалтерського обліку Анотація   PDF (English)
J. W. Coughlan
 
№ 2(5) (2006) МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ У ПОЛЬЩІ І НА УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. Стаін
 
№ 3(24) (2012) МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС: БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ Анотація   PDF
Анатолій Михайлович Герасимович
 
№ 3(33) (2015) МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула
 
№ 3(33) (2015) МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ Анотація   PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Людмила Йосипівна Юрківська
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Олександр Васильович Лепьохін
 
№ 3(33) (2015) МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ВІДМІННОСТІ У ТРАКТУВАННЯХ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 3(21)Ч.1 (2011) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, В ПРОГНОЗУВАННІ БАНКРУТСТВА БАНКІВ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Болдирєв
 
№ 2(20) (2011) МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Катерина Василівна Романчук
 
№ 2(5) (2006) Мережева структура фінансових ринків в умовах формування постіндустріального суспільства Анотація   PDF (English)
S. Z. Moshenskiy
 
№ 1(16) (2010) МЕТАТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОБУДОВИ Анотація   PDF
Сергій Федорович Легенчук
 
541 - 555 з 1269 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>