Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(24) (2012) ВИБУТТЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Снісар
 
№ 3(15) (2009) ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ ВНУТРІШНІМИ КОНТРОЛЕРАМИ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
 
№ 3(12) (2008) ВИДИ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Марія Михайлівна Шигун, Валентина Олександрівна Іваненко
 
№ 2(14) (2009) Визнання інтелектуального капіталу Анотація   PDF (English)
Dana Kovanicová
 
№ 3(33) (2015) ВИЗНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Ерна Георгіївна Мельник
 
№ 1(16) (2010) ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
 
№ 1(22) (2012) ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
 
№ 2(8) (2007) ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Олійник
 
№ 2(5) (2006) ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Георгій Миколайович Виговський, Наталія Георгіївна Виговська
 
№ 2(17) (2010) ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко
 
№ 2(17) (2010) ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” Анотація   PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
 
№ 2(23) (2012) ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН “ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ” В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ Анотація   PDF
Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 3(15) (2009) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ МОНІТОРИНГУ Анотація   PDF
Юлія Юзефівна Мороз
 
№ 2(17) (2010) ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Надія Іванівна Георгієва
 
№ 2(23) (2012) ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
 
286 - 300 з 1229 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>