Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(23) (2012) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
 
№ 2(32) (2015) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Олексій Олексійович Поплавський
 
№ 3(18) (2010) АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПОГЛЯД ОБЛІКОВЦЯ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 3(30) (2014) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
 
№ 2(20) (2011) АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Алла Василівна Череп, Анастасія Павлівна Пухальська
 
№ 3(33) (2015) АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Ценклер
 
№ 1(13) (2009) АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕТИМОЛОГІЄЮ ПОНЯТТЯ “КАПІТАЛ” Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
 
№ 2(26) (2013) АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ Анотація   PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович
 
№ 2(23) (2012) АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК Анотація   PDF
Олександр Іванович Малишкін
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РУХЛИВІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Віталій Олександрович Кучменко
 
№ 2(26) (2013) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ “БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ” В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Сергій Федорович Легенчук, Катерина Олександрівна Дударєва
 
№ 1(19) (2011) АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Замула, Валентина Олександрівна Іваненко
 
№ 2(29) (2014) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ОБЛІКОВИХ ШКІЛ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
 
№ 2(37) (2017) Аналіз підходів щодо методів оцінювання трудового потенціалу підприємства Анотація   PDF
Катерина Євгеніївна Корбут
 
№ 3(21)Ч.2 (2011) АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Михалків
 
181 - 195 з 1286 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>