Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(29) (2014) АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Світлана Леонідівна Безручук
 
№ 2(29) (2014) АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман
 
№ 3 (2005) АМЕРИКАНСЬКИЙ ОБЛІК ОЧИМА АМЕРИКАНЦІВ АБО ЩО МИ ЗАПОЗИЧУЄМО? Анотація   PDF
Франц Францович Бутинець
 
№ 2-3(35) (2016) АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В БЕЛАРУСИ: ИСТОРИОГРАФИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Анотація   PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев
 
№ 1(13) (2009) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОГЛЯД МЕТОДИК Анотація   PDF
Олексій Іванович Пилипенко
 
№ 3(38) (2017) Аналіз інвестиційного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки Анотація   PDF
Андрій Євгенович Данкевич
 
№ 3(24) (2012) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕОРІЙ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Чернелевська
 
№ 2(26) (2013) АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Жанна Миколаївна Ющак
 
№ 1(16) (2010) АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лариса Василівна Протасова
 
№ 2(23) (2012) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
 
№ 2(32) (2015) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Олексій Олексійович Поплавський
 
№ 3(18) (2010) АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПОГЛЯД ОБЛІКОВЦЯ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 3(30) (2014) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
 
№ 2(20) (2011) АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Алла Василівна Череп, Анастасія Павлівна Пухальська
 
№ 3(33) (2015) АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Ценклер
 
166 - 180 з 1229 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>