Інформація про автора

Давидюк, Тетяна Вікторівна, Житомирський державний технологічний університет, Україна

 • № 1(25) (2013) - Статті
  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЧИ ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
  Анотація  PDF
 • № 1(22) (2012) - Статті
  ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 2(23) (2012) - Статті
  ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
  Анотація  PDF
 • № 3(24) (2012) - Статті
  МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО – ТВОРЕЦЬ СВІТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  Анотація  PDF
 • № 1(19) (2011) - Статті
  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗВІТНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 2(17) (2010) - Статті
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ
  Анотація  PDF
 • № 1(13) (2009) - Статті
  АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕТИМОЛОГІЄЮ ПОНЯТТЯ “КАПІТАЛ”
  Анотація  PDF
 • № 2(14) (2009) - Статті
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
  Анотація  PDF
 • № 3(15) (2009) - Статті
  ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ІНВЕСТИЦІЇ”
  Анотація  PDF
 • № 3(12) (2008) - Статті
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ”
  Анотація  PDF