Інформація про автора

Река, Ольга Олегівна, Житомирський державний технологічний університет, Україна

  • № 3(24) (2012) - Статті
    ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
    Анотація  PDF