1.
Грицишен ДО, Кучук АО. Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки. PBO [інтернет]. 03, Жовтень 2022 [цит. за 01, Грудень 2022];(2(52):18-2. доступний у: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/265436