Горай, Олег Станіславович, і Світлана Володимирівна Свірко. «Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, no. 2(52) (Жовтень 3, 2022): 10–17. дата звернення Грудень 1, 2022. http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/265432.