Bielawski, P. «БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(24), Травень 2015, с. 51-59, doi:10.26642/pbo-2012-3(24)-51-59.