Ларікова, Т. В. «ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 1(28), Грудень 2014, с. 173-8, doi:10.26642/pbo-2014-1(28)-173-183.