Попович, С. О. «Суть та практичне застосування механізмів державного фінансового контролю в Україні». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(56), Грудень 2023, с. 40-42, doi:10.26642/pbo-2023-3(56)-40-42.