Гуріна, Н. В., і К. К. Приходько. «Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(56), Грудень 2023, с. 9-13, doi:10.26642/pbo-2023-3(56)-9-13.