Макарович, В. К. «Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(52), Жовтень 2022, с. 47-54, doi:10.26642/pbo-2022-2(52)-47-54.