Горай, О. С., і С. В. Свірко. «Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(52), Жовтень 2022, с. 10-17, doi:10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17.