Долгі, Х., і О. . Петряну. «Внутрішній аудит в період економічних змін і його роль в оцінці системи внутрішнього контролю організації. Теоретичні характеристики та практичні підходи». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(49), Вересень 2021, с. 19-28, doi:10.26642/pbo-2021-2(49)-19-28.