Осмятченко , В. О., . Я. О. Ізмайлов, і К. С. Пінчук. «Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 1(48), Травень 2021, с. 33-39, doi:10.26642/pbo-2021-1(48)-33-39.