Нестеренко , О. О. «Місце звітності в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 1(48), Квітень 2021, с. 26-32, doi:10.26642/pbo-2021-1(48)-26-32.