Чижевська , Л. В. «Формування управлінської звітності в системі контролінгу підприємства». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 1(48), Квітень 2021, с. 52-57, doi:10.26642/pbo-2021-1(48)-52-57.