Ткаченко, К. Л. «Деякі питання щодо підвищення ефективності виконання аудиторського завдання». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(47), Січень 2021, с. 56-61, doi:10.26642/pbo-2020-3(47)-56-61.