Петрук, О. М., і С. І. Василішин. «Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(47), Січень 2021, с. 47-55, doi:10.26642/pbo-2020-3(47)-47-55.