Єльнікова, Ю. В. «Динамічно-структурні характеристики стратегій відповідального інвестування: регіональний фокус». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(46), Вересень 2020, с. 83-89, doi:10.26642/pbo-2020-2(46)-83-89.