Петрук, О. М., і Ю. С. Костишин. «Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(46), Вересень 2020, с. 40-51, doi:10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51.