Грицишен, Д. О., С. В. Свірко, і І. В. Супрунова. «Публічні закупівлі як об’єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(41), Грудень 2018, с. 25-32, doi:10.26642/pbo-2018-3(41)-25-32.