[1]
P. Bielawski, «БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ», PBO, вип. 3(24), с. 51–59, Трав 2015.