[1]
О. С. Горай і С. В. Свірко, «Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні», PBO, вип. 2(52), с. 10–17, Жов 2022.