[1]
В. О. Осмятченко, . Я. О. Ізмайлов, і К. С. Пінчук, «Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів», PBO, вип. 1(48), с. 33–39, Трав 2021.