[1]
В. С. Мохняк і Л. М. Пилипенко, «Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення», PBO, вип. 1(45), с. 61–70, Трав 2020.